As long as I live so long will I learn - Sri Ramakrishna

MSc Students

 1. Aman Jas
 2. Arka Bhattacharyya
 3. Arkaprava Dey
 4. Arkaprava Sil
 5. Avipsa Chakrabarti
 6. Bhaskar Mondal
 7. Debanjan Dey Sarkar
 8. Debjani Niyogi
 9. Deeponjit Bose
 10. Dharmaraj Guin
 11. Gourab Paul
 12. Krittika Adhikari
 13. Madhushri Roy Chowdhury
 14. Mariom Mamtaj
 15. Md Sajid Rahaman
 16. Nibedita Sen
 17. Paramesh Mahapatra
 18. Rahul Metya
 19. Rahul Roy
 20. Sameeksha Dutta
 21. Santanu Maity
 22. Santu Kumar Manna
 23. Shreya Chowdhury
 24. Sivasish Paul
 25. Sonakshi Saha
 26. Soumyadip Ghosh
 27. Sreya Chatterjee
 28. Sugrib Mondal
 29. Suman Mandal
 30. Sutirtha Paul
 31. Swagata Ghosh
 32. Towasum Mondal
 33. Vishal Khan
 1. Agnipan Saha
 2. Anumita Mukhopadhyay
 3. Arnab Bhowal
 4. Chirag Samanta
 5. Debadrita Ray
 6. Debrin Bhowmik
 7. Debrup Ghosh
 8. Disha Bandyopadhyay
 9. Krishna Tewary
 10. Mouli Saha
 11. Rajesh Jana
 12. Riju Paria
 13. Rohan Hazra
 14. Rwik Dharmapal Banerjee
 15. Saibal Misra
 16. Saikat Jana
 17. Sayantan Biswas
 18. Shalini Maji
 19. Shreya Debnath
 20. Shreyashi Paul
 21. Shyamsundar Hazra
 22. Siddhartha Dutta
 23. Soumit Roy
 24. Soumyajit Bose
 25. Sounak Pal
 26. Sreyan Bhowmick
 27. Subhajit Kala
 28. Subha Maity
 29. Subir Manna
 30. Sujay Mondal
 31. Tanmay Acharya
 1. Anjan Badyakar
 2. Atanu Manna
 3. Bidisha Mukherjee
 4. Debadyuiti Ghosh
 5. Diganta Bhaskar
 6. Durbadal Chatterjee
 7. Kamakhya Narayan Dutta
 8. Koushik Chakraborty
 9. Koustav Ghosh
 10. Milan Pahari
 11. Palash Nandi
 12. Pallabi Chatterjee
 13. Pritam Kumar
 14. Sankha Satpathi
 15. Saptaswa Ghosh
 16. Sauvik Bhattacharjee
 17. Sayan Mitra
 18. Sayantan Biswas
 19. Sayantan Ghosh
 20. Sitaram Maity
 21. Sourav Halder
 22. Subhadip Santra
 23. Subhendu Maity
 24. Tamali Mukherjee
 25. Trisha Bhowmik
 1. Akshay Panda
 2. Anjan Pal
 3. Arunava Patra
 4. Debargha Sarkar
 5. Debarun Paul
 6. Debjoty Paul
 7. Debu Das
 8. Deepayan Samanta
 9. Dipak Maity
 10. Dipendu Sarkar
 11. Madhurita Das
 12. Kamalesh Bera
 13. Mrinal Manna
 14. Sanat Kumar Adhikari
 15. Souparna Dhar
 16. Subhankar De
 17. Subhranil Roy
 18. Surajit Chakraborty
 19. Suvam Pal
 1. Ajoy Bhattacharjee
 2. Ashutosh Palai
 3. Atanu Roy Chowdhury
 4. Dipak Maity
 5. Ritwick Sarkar
 6. Saikat Mondal
 7. Sayantan Dindia
 8. Sourav Mondal
 9. Susovan Giri
 10. Tathagata Roy
 11. Tridip Kundu
Names of students Exams qualified Presently at (as PhD Student)
Akash Ghosh NET, GATE, JEST, INAT, TIFR entrance Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai
Abhishek Ray GATE Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune
Ayan Adhikari Indian Institute of Plasma Research, Gandhinagar
Doyel Rakshit Jadavpur University
Indranil Mukherjee NET, GATE, JEST Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata
Joy Ganguly GATE IIT Hyderabad
Nilasha Maiti
Rakesh Ghosh
Santu Prasad Jana GATE, JEST IIT Kanpur
Shishir Biswas GATE, JEST Indian Institute of Plasma Research, Gandhinagar
Shubhranil Maity
Shuvam K Mondal NET, GATE, JEST
Somnath Majumder  GATE
Somnath Porey  GATE IIT Gandhinagar
Souradeep Chakraborty  NET, GATE, JEST JNCASR, Bengaluru
Subhankar Biswas IISER Kolkata
Sudipta Moshat Variable Energy Cyclotron Centre, Kolkata
Sumitava Kundu  GATE Indian Association for the Cultivation of Science, Kolkata
Susmita Jana IIT Bombay
Student Name  Exam Qualified Affiliation
Abhik Ghosh Moulick JEST, GATE, INSPIRE Fellowship for P.hD S. N. Bose National Centre For Basic Sciences
Abhishek Chowdhuri GATE
Aniruddha Chakraborty JEST
Arnab Bera JEST, GATE, NET (JRF) Indian Association For Cultivation Of Science
Arnab Seal JEST, GATE, NET (LS)
Arpan Chatterjee JEST, NET (JRF) , INSPIRE Fellowship for P.hD IISER Kolkata
Kartik Panda GATE, INSPIRE Fellowship for P.hD  RKMVERI
Pradeepta Kumar Ghose  GATE, JEST Indian Association For Cultivation Of Science
Rahul Karmakar GATE, INSPIRE Fellowship for P.hD  S. N. Bose National Centre For Basic Sciences
Samit Kumar Hazra GATE IIT Guwahati
Saswata Chakraborty
Soheli Mukherjee NET (JRF), GATE, JEST NISER Bhubaneswar
Sovan Saha JEST, GATE, NET (LS) PRL Ahmedabad
Subhankar Mukherjee  JEST, GATE
Sucheta Datta  GATE, INSPIRE Fellowship For P.hD  St. Xaviers College, Kolkata
 • Anirban Mukherjee  [Presently at:  S N Bose National Centre for Basic Sciences, Kolkata (PhD student)]
 • Anwesha Chattopadhyay  [Qualified: NET(JRF), GATE, JEST(PhD) ] [Presently at:  SINP Kolkata (PhD student)]
 • Aritra Saha  [Presently at: Texas A&M University, US]
 • Arkajyori Manna [Qualified: NET(LS), GATE, JEST(PhD) ] [Presently at : Institute of Mathematical Sciences, Chennai]
 • Arnab Chandra
 • Dipak Patra  [Qualified: NET(JRF), GATE, JEST(PhD) ] [Presently at:  RRI Bangalore (PhD student)]
 • Jagannath Santara  [Qualified: NET(LS)]  [Presently at:  NISER, Bhubaneswar (PhD student)]
 • Koushik Dey  [Qualified: GATE, JEST(PhD) ]  [Presently at:  UGC-DAE CSR, Indore (PhD student)]
 • Nabarun Bera
 • Priyabrata Mudi [Qualified: GATE, JEST(PhD) ]  [Presently at:  RRCAT, Indore (PhD student)]
 • Raunaq Das
 • Saptak Acharjee   [Presently at:  Jadavpur U, Kolkata (MTech student)]
 • Shoumita Pal [Qualified: GATE] [Completed MTech at NIT Jaipur]
 • Somnath Nayak
 • Sourav Laha  [Qualified: GATE, JEST(PhD) ]   [Presently at:  IISER, Pune (PhD student)]
 • Sreetama Goswami  [Qualified: JEST(PhD) ]  [Presently at:  RRI, Bangalore (PhD student)]
 • Suman Sahu  [Qualified: NET(JRF)], [Presently at:  University of Massachusetts Amherst, US (PhD Student)]
 • Anirban Dinda [Qualified: NET(JRF) (rank 90) ] (MSc Degree awareded on 2 July 2016) [Presently at: NISER Bhubaneshwar]
 • Anup Kumar Mandal [Qualified: NET(JRF) (rank 60) , JEST(PhD) (rank 104), GATE (rank 105)] [Presently at:  ISRO]
 • Debabrata Bhowmik [Presently at:  Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata (PhD student)]
 • Korak Biswas [Qualified: GATE] [Presently at: IISER, Pune(PhD student)]
 • Parthajit Biswas [Qualified: NET(JRF) (rank 91)  JEST(PhD) (rank 141), TIFR PhD Programme] [Presently at:  IIT Kanpur (PhD student)]
 • Prantik Saha [Qualified: NET(JRF) (rank 26) , IUCAA PhD Programme] [Presently at: Tufts University, USA (PhD student)]
 • Saptarshi Chatterjee [Qualified: NET(JRF) (rank 99), GATE (rank 865), JEST(PhD) (rank 493)] [Presently at:  Indian Association for the Cultivation of Sciences, Kolkata (PhD student)]
 • Sayak Datta [Qualified: NET(JRF) (rank 38) , JEST(PhD) (rank 34)] [Presently at:  IUCAA, Pune (PhD student)]
 • Semanti Dutta [Presently at: IMSC, Chennai (PhD student)]
 • Sourav Chakraborty [Qualified: GATE] [Presently at:  Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata (PhD student)]
 • Sourav Kumar Kajli [Qualified: JEST(PhD) (rank 436)] [Presently at:  IIT, Madras, Chennai (PhD student)]
 • Suchetan Das [Qualified: NET(JRF) (rank 83) ] [Presently at:  Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute (PhD student)]
 • Aditi Bhat [Qualified: NET(LS)]
 • Anindita Dutta [Presently at: Ben-Gurioun University of Negev, Israel (PhD student)]
 • Ankita Sarkar [Qualified: INSPIRE fellowship for PhD] [Presently at:  Indian Association for the Cultivation of Sciences, Kolkata (PhD student)]
 • Aritra Bhowmik
 • Arnab Sarkar [Qualified: JEST (PhD) (rank: 122)] [Presently at:  S N Bose National Centre for Basic Sciences, Kolkata (PhD student)]
 • Biswajit Jana [Qualified: JEST (PhD) (rank: 285)]
 • Chandramouli Banerjee
 • Debraj Das [Qualified: NET(JRF) (rank: 42), JEST (rank 233), INSPIRE fellowship for PhD, SINP PhD admission test] [Presently at:  Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute  (PhD student)]
 • Dhiraj Tapadar [Qualified: GATE, JEST] [Presently at: S N Bose National Centre for Basic Sciences, Kolkata ( PhD Student)]
 • Kali Prasanna Mandal [Presently at:  Amity University, Noida ( PhD Student)]
 • Manojit Gupta
 • Partha Paul [Qualified: NET(LS) (rank 32), JEST (rank 119), INSPIRE fellowship for PhD] [Presently at: Institute of Physics, Bhubaneswar (PhD student)]
 • Rijul Roychowdhury [Qualified: GATE, JEST] [Presently at: Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore (PhD student)]
 • Rupak Mukherjee [Qualified: NET(JRF) (rank 80), INSPIRE fellowship for PhD] [Presently at:  Institute for Plasma Research, Gandhinagar (PhD student)]
 • Soumya Roy