As long as I live so long will I learn - Sri Ramakrishna

MSc Students

 • Agnipan Saha
 • Anumita Mukhopadhyay
 • Arnab Bhowal
 • Chirag Samanta
 • Debadrita Ray
 • Debrin Bhowmik
 • Debrup Ghosh
 • Disha Bandyopadhyay
 • Krishna Tewary
 • Mouli Saha
 • Rajesh Jana
 • Riju Paria
 • Rohan Hazra
 • Rwik Dharmapal Banerjee
 • Saibal Misra
 • Saikat Jana
 • Sayantan Biswas
 • Shalini Maji
 • Shreya Debnath
 • Shreyashi Paul
 • Shyamsundar Hazra
 • Siddhartha Dutta
 • Soumit Roy
 • Soumyajit Bose
 • Sounak Pal
 • Sreyan Bhowmick
 • Subhajit Kala
 • Subha Maity
 • Subir Manna
 • Sujay Mondal
 • Tanmay Acharya
 • Anjan Badyakar
 • Atanu Manna
 • Bidisha Mukherjee
 • Debadyuiti Ghosh
 • Diganta Bhaskar
 • Durbadal Chatterjee
 • Kamakhya Narayan Dutta
 • Koushik Chakraborty
 • Koustav Ghosh
 • Milan Pahari
 • Palash Nandi
 • Pallabi Chatterjee
 • Pritam Kumar
 • Sankha Satpathi
 • Saptaswa Ghosh
 • Sauvik Bhattacharjee
 • Sayan Mitra
 • Sayantan Biswas
 • Sayantan Ghosh
 • Sitaram Maity
 • Sourav Halder
 • Subhadip Santra
 • Subhendu Maity
 • Tamali Mukherjee
 • Trisha Bhowmik
 • Akshay Panda
 • Anjan Pal
 • Arunava Patra
 • Debargha Sarkar
 • Debarun Paul
 • Debjoty Paul
 • Debu Das
 • Deepayan Samanta
 • Dipak Maity
 • Dipendu Sarkar
 • Madhurita Das
 • Kamalesh Bera
 • Mrinal Manna
 • Sanat Kumar Adhikari
 • Souparna Dhar
 • Subhankar De
 • Subhranil Roy
 • Surajit Chakraborty
 • Suvam Pal
 • Ajoy Bhattacharjee
 • Ashutosh Palai
 • Atanu Roy Chowdhury
 • Dipak Maity
 • Ritwick Sarkar
 • Saikat Mondal
 • Sayantan Dindia
 • Sourav Mondal
 • Susovan Giri
 • Tathagata Roy
 • Tridip Kundu
Names of students Exams qualified Presently at (as PhD Student)
Akash Ghosh NET, GATE, JEST, INAT, TIFR entrance Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai
Abhishek Ray GATE Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune
Ayan Adhikari Indian Institute of Plasma Research, Gandhinagar
Doyel Rakshit Jadavpur University
Indranil Mukherjee NET, GATE, JEST Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata
Joy Ganguly GATE IIT Hyderabad
Nilasha Maiti
Rakesh Ghosh
Santu Prasad Jana GATE, JEST IIT Kanpur
Shishir Biswas GATE, JEST Indian Institute of Plasma Research, Gandhinagar
Shubhranil Maity
Shuvam K Mondal NET, GATE, JEST
Somnath Majumder  GATE
Somnath Porey  GATE IIT Gandhinagar
Souradeep Chakraborty  NET, GATE, JEST JNCASR, Bengaluru
Subhankar Biswas IISER Kolkata
Sudipta Moshat Variable Energy Cyclotron Centre, Kolkata
Sumitava Kundu  GATE Indian Association for the Cultivation of Science, Kolkata
Susmita Jana IIT Bombay
Student Name  Exam Qualified Affiliation
Abhik Ghosh Moulick JEST, GATE, INSPIRE Fellowship for P.hD S. N. Bose National Centre For Basic Sciences
Abhishek Chowdhuri GATE
Aniruddha Chakraborty JEST
Arnab Bera JEST, GATE, NET (JRF) Indian Association For Cultivation Of Science
Arnab Seal JEST, GATE, NET (LS)
Arpan Chatterjee JEST, NET (JRF) , INSPIRE Fellowship for P.hD IISER Kolkata
Kartik Panda GATE, INSPIRE Fellowship for P.hD  RKMVERI
Pradeepta Kumar Ghose  GATE, JEST Indian Association For Cultivation Of Science
Rahul Karmakar GATE, INSPIRE Fellowship for P.hD  S. N. Bose National Centre For Basic Sciences
Samit Kumar Hazra GATE IIT Guwahati
Saswata Chakraborty
Soheli Mukherjee NET (JRF), GATE, JEST NISER Bhubaneswar
Sovan Saha JEST, GATE, NET (LS) PRL Ahmedabad
Subhankar Mukherjee  JEST, GATE
Sucheta Datta  GATE, INSPIRE Fellowship For P.hD  St. Xaviers College, Kolkata
 • Anirban Mukherjee  [Presently at:  S N Bose National Centre for Basic Sciences, Kolkata (PhD student)]
 • Anwesha Chattopadhyay  [Qualified: NET(JRF), GATE, JEST(PhD) ] [Presently at:  SINP Kolkata (PhD student)]
 • Aritra Saha  [Presently at: Texas A&M University, US]
 • Arkajyori Manna [Qualified: NET(LS), GATE, JEST(PhD) ] [Presently at : Institute of Mathematical Sciences, Chennai]
 • Arnab Chandra
 • Dipak Patra  [Qualified: NET(JRF), GATE, JEST(PhD) ] [Presently at:  RRI Bangalore (PhD student)]
 • Jagannath Santara  [Qualified: NET(LS)]  [Presently at:  NISER, Bhubaneswar (PhD student)]
 • Koushik Dey  [Qualified: GATE, JEST(PhD) ]  [Presently at:  UGC-DAE CSR, Indore (PhD student)]
 • Nabarun Bera
 • Priyabrata Mudi [Qualified: GATE, JEST(PhD) ]  [Presently at:  RRCAT, Indore (PhD student)]
 • Raunaq Das
 • Saptak Acharjee   [Presently at:  Jadavpur U, Kolkata (MTech student)]
 • Shoumita Pal [Qualified: GATE] [Completed MTech at NIT Jaipur]
 • Somnath Nayak
 • Sourav Laha  [Qualified: GATE, JEST(PhD) ]   [Presently at:  IISER, Pune (PhD student)]
 • Sreetama Goswami  [Qualified: JEST(PhD) ]  [Presently at:  RRI, Bangalore (PhD student)]
 • Suman Sahu  [Qualified: NET(JRF)], [Presently at:  University of Massachusetts Amherst, US (PhD Student)]
 • Anirban Dinda [Qualified: NET(JRF) (rank 90) ] (MSc Degree awareded on 2 July 2016) [Presently at: NISER Bhubaneshwar]
 • Anup Kumar Mandal [Qualified: NET(JRF) (rank 60) , JEST(PhD) (rank 104), GATE (rank 105)] [Presently at:  ISRO]
 • Debabrata Bhowmik [Presently at:  Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata (PhD student)]
 • Korak Biswas [Qualified: GATE] [Presently at: IISER, Pune(PhD student)]
 • Parthajit Biswas [Qualified: NET(JRF) (rank 91)  JEST(PhD) (rank 141), TIFR PhD Programme] [Presently at:  IIT Kanpur (PhD student)]
 • Prantik Saha [Qualified: NET(JRF) (rank 26) , IUCAA PhD Programme] [Presently at: Tufts University, USA (PhD student)]
 • Saptarshi Chatterjee [Qualified: NET(JRF) (rank 99), GATE (rank 865), JEST(PhD) (rank 493)] [Presently at:  Indian Association for the Cultivation of Sciences, Kolkata (PhD student)]
 • Sayak Datta [Qualified: NET(JRF) (rank 38) , JEST(PhD) (rank 34)] [Presently at:  IUCAA, Pune (PhD student)]
 • Semanti Dutta [Presently at: IMSC, Chennai (PhD student)]
 • Sourav Chakraborty [Qualified: GATE] [Presently at:  Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata (PhD student)]
 • Sourav Kumar Kajli [Qualified: JEST(PhD) (rank 436)] [Presently at:  IIT, Madras, Chennai (PhD student)]
 • Suchetan Das [Qualified: NET(JRF) (rank 83) ] [Presently at:  Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute (PhD student)]
 • Aditi Bhat [Qualified: NET(LS)]
 • Anindita Dutta [Presently at: Ben-Gurioun University of Negev, Israel (PhD student)]
 • Ankita Sarkar [Qualified: INSPIRE fellowship for PhD] [Presently at:  Indian Association for the Cultivation of Sciences, Kolkata (PhD student)]
 • Aritra Bhowmik
 • Arnab Sarkar [Qualified: JEST (PhD) (rank: 122)] [Presently at:  S N Bose National Centre for Basic Sciences, Kolkata (PhD student)]
 • Biswajit Jana [Qualified: JEST (PhD) (rank: 285)]
 • Chandramouli Banerjee
 • Debraj Das [Qualified: NET(JRF) (rank: 42), JEST (rank 233), INSPIRE fellowship for PhD, SINP PhD admission test] [Presently at:  Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute  (PhD student)]
 • Dhiraj Tapadar [Qualified: GATE, JEST] [Presently at: S N Bose National Centre for Basic Sciences, Kolkata ( PhD Student)]
 • Kali Prasanna Mandal [Presently at:  Amity University, Noida ( PhD Student)]
 • Manojit Gupta
 • Partha Paul [Qualified: NET(LS) (rank 32), JEST (rank 119), INSPIRE fellowship for PhD] [Presently at: Institute of Physics, Bhubaneswar (PhD student)]
 • Rijul Roychowdhury [Qualified: GATE, JEST] [Presently at: Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore (PhD student)]
 • Rupak Mukherjee [Qualified: NET(JRF) (rank 80), INSPIRE fellowship for PhD] [Presently at:  Institute for Plasma Research, Gandhinagar (PhD student)]
 • Soumya Roy